Inscripcions

Informació sobre activitats

IMPORTANT!!!

Descarregar Document

Birles

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Petanca

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Pic i Pala

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Truc

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Cultura Infantil

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Domino

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Parchis

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar formulari
Normes de Parchis

Dibuix Infantil

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar formulari
Normes de Dibuix

Canut

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar formulari
Normes de canutConfiguració

Colors

Layout

Paleta