Inscripcions

FORMULARI GENERIC (Només per als que no el tenen junt al link de les normes)

INSCRIPCIONS

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Descarregar Document inscripcions

Balls Regionals - Tabal i Dolçaina

Inscripció Balls

Normes Balls

Pilota Valenciana

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Pilota Valenciana

Bolos

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Bolos

Birles

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Birles

Dibuix

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Inscripció

Normes Dibuix

Fulla OnLine

Imatge de 0 a 3 Anys

Imatge de 4 a 6 Anys

Imatge de 7 a 10 Anys

Imatge de 11 a 14 Anys

Dardos

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Dardos

Canut

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Canut

Fallera Calavera

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Inscripció Fallera Calavera

PlayBack

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes PlayBack

Teatre

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Teatre

Cultura Jose Ombuena Majors

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar formulari
Normes Cultura

Cultura i Dicció Infantil

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Cultura i Dicció Infantil

Tarjeta de Nadal

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Tarjeta de Nadal

Petanca

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Petanca

Pic i Pala

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes pic i pala

Truc PEPE ARNEDO

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Marató de Truc En Negres Majors

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Inscripció

Normes Truc en negres

Domino

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Normes Domino

Futbolí

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Inscripció Majors

Inscripció Infantils

Marató de Parchis Majors

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Inscripció

Normes de Parchis

Parchis

descarregar i enviar a festejos@agrupacionfallasmaritimo.com

Consultar agenda en esta web

Descarregar Document inscripcions

Configuració

Colors

Layout

Paleta