Concurs dibuix falles 2022

Tots pintem algode 0 a 3 anys

LA PLATJA

...de 4 a 6 anys

L'ESTACIÓ

...de 7 a 10 anys

CASES DEL MARÍTIM

...de 11 a 14 anys

UNIVERSITAT POLITECNICA

...